Skladovací služby

  • Doprava věcí do místa uskladnění a zpět dle dohody.
  • Krátkodobé i dlouhodobé uskladnění věcí (nábytek, kancelářské vybavení, textil a jiné).
  • Minimální doba uskladnění 1 měsíc, maximální doba 1 rok (pokud není smluvně stanoveno jinak).
  • Pronájem na dobu určitou nebo neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.
  • Vratná kauce ve výši 2 měsíčních nájmů (vratná okamžitě při zpětném odebrání věcí).
  • Přístupnost věcí na základě telefonické dohody kdykoliv v pracovní dny od 7h do 17h.
  • Přístupnost věcí v dnech pracovního klidu a ve svátcích s poplatkem dle ceníku.